Pogled u zjenicu vulkana

Plakat

 

Pozivnica

 

Katalog

 

Postav

Klijent: Samoborski muzej
Na inicijativu umjetnika i profesora na Likovnoj akademiji u Zagrebu, Želimira Janeša i Frane Para te mladoga kipara Franje Kodrića, a u suradnji s Centrom za odgoj i obrazovanje Lug, 1983. godine organizirana je Likovna kolonija Lug. Cilj je ove kolonije bio da se studentima pruži mogućnost stvaranja u tehnikama koje im nisu bile lako dostupne na Akademiji te da se
onim štićenicima Centra, koji su tamo boravili i u ljetnim mjesecima, omogući pristup radionicama.

Zadatak

 • pozivnica
 • plakat
 • katalog
 • potpisi na postavu
 • plakat na ulazu u Samoborski muzej
start      profil      klijenti      projekti      aplikacije      kontakt

Izjava o kola?i?ima

Ispravan HTML5 & CSS3 kod
 • ?midhenova 1, HR - 10430 Samobor
  + 385 91 557 44 83
  +
 • google map
The rolex replica uk watch itself is a symbol of time, and a person wearing a rolex replica watches will appear to have a more time concept than a person who does not wear a replica watches uk. You can find a job without a suit but you can't have a rolex replica watch, otherwise you will be considered a person with no time concept.