Profil
Sposobnosti

Grafi?ki dizajn

 • zaštitni znak / logotip
 • vizualni identitet
 • plakat
 • letak
 • brošura
 • katalog
 • maskota i ilustracija

 

Dizajn ambala?e

 • etikete
 • vizualni identitet proizvoda
 • projektiranje ambala?e
 • omoti i vre?ice

 

Publikacije

 • naslovnice
 • ?asopisi
 • knjige
 • katalozi
 • monografije

Mediji

 • slogan
 • cjelovite kampanje
 • radio spot
 • tv spot
 • internet oglašavanje

 

Signalistika

 • dizajniranje sustava signalistike
 • info punktovi
 • turisti?ka signalistika

 

Ostalo

 • scenografija (kazalište, lokali)
 • lutke
 • Instalacije
 • skulpture

Web + online

 • korporativne web stranice
 • portali
 • web shopovi
 • b2b online su?elja
 • b2c online aplikacije
 • banneri (jpeg, flash)
 • SEO optimizacija stranica
 • rješenja na suvremenim web platformama i framework-ovima (.net, php, jquery, ajax)
 • CMS sustavi za ure?ivanje web stranica

 

Programiranje

 • CMS sustavi za ure?ivanje web stranica za specifi?ne potrebe
 • integracije sa postoje?im ERP sustavima
 • online rezervacije
 • online karti?no pla?anje
 • newsletteri
 • interaktivne Google™ karte
 • online nagradne igre
 • Facebook™ aplikacije
how much do micro ring hair extensions cost how to detangle matted hair extensions human hair extensions koko one piece hair extensions smp with longer hair hair extensions uk hair extensions too light how to defrizz a curly synthetic wig hair extensions curly tape in hair extensions blonde hair instagram captions curly wigs human hair uk kids hairstyles for girls kanekalon braiding hair ombre hair extensions
 
Studio Imago

adresa

Šmidhenova 1
HR - 10430 Samobor

ured

Krešimirova 2, Hrastina
HR - 10430 Samobor

telefon

+ 385 91 557 44 83

e-mail

OIB

66469539770

27 godina iskustva
259 klijenata
207 web stranica
4 x 105 posjeta godišnje
start      profil      klijenti      projekti      aplikacije      kontakt

Izjava o kolačićima

Ispravan HTML5 & CSS3 kod
 • Šmidhenova 1, HR - 10430 Samobor
  + 385 91 557 44 83
  +
 • google map