Jednostavan način da kažete "gdje sam".
Google maps

Klasična integracija Google Map lokacije na web stranicu

Google Map lokacije po segmentima djelatnosti

Google Map s mogućnošću unosa od strane posjetitelja

Izrada web aplikacije na kojoj posjetitelj može uploadati fotografiju na odabranoj poziciji širom svijeta.
Podaci se spremaju na web server vlasnika web stranice. Posjetitelj na stranici gdje se nalazi pitanje"Gdje ste jeli rudarsku greblicu?" može postaviti zastavicu na lokaciju gdje je jeo Rudarsku greblicu uz naziv lokacije,  tekst uz lokaciju te upload fotografija.
Primjer možete vidjeti na web stranici: www.ostrc.hr/rudarska_greblica/lokacije.php

Izrada web aplikacije s mogućnošću unosa od strane vlasnika web stranice

Google Maps je prilagođen specifičnim potrebama web stranice gdje klijent samostalno dodaje lokacije od svog/korisnikovog interesa.
Podaci se spremaju na web server vlasnika web stranice. U ovom primjeru Rog Joma samostalno ažurira lokacije maloprodajne mreže dućana s biciklima i biciklističkom opremom. Korisnik dodaje naziv, adresu i vrstu dućana. Dodana je i mogućnost prikaza rute do dućana na karti.

Primjer možete vidjeti na web stranici: www.rog-joma.com/prodavaonice.php

Klijent: razni / various
Ljudi širom svijeta posjećuju web-lokaciju Google karte iz brojnih razloga. Primjerice kako bi saznali više o određenom dijelu našeg planeta. Naš je zadatak da uz pomoć Google karte pronađu vas.

Google Maps je Googleova tehnologija besplatnih digitalnih mrežnih karata, koje čine osnovu mnogih servisa i usluga, od pregledavanja satelitskih snimaka, planiranja trase putovanja (plana kretanja), lokatora traženih mjesta itd.


Dopušta jednostavnu inplementaciju na različite web stranice, kombiniranje s drugim aplikacijama, razvoj dodataka i prilagođavanje specifičnim potrebama.

Zadatak

  • inplementacija Google Maps na web stranicu
  • kombinacija s drugim aplikacijama
  • razvoj dodataka za Google karte
  • prilagodba specifičnim potrebama

start      profil      klijenti      projekti      aplikacije      kontakt

Izjava o kolačićima

Ispravan HTML5 & CSS3 kod
  • Krešimirova 2, HR - 10430 Hrastina Samoborska
    + 385 91 557 44 83
    +
  • google map